Vår Lösning – Sverige

Home / Wealth Solutions / Our Wealth Solutions / Sweden / Vår Lösning – Sverige
Swedish English

VÅR LÖSNING

Utmost Wealth Solution erbjuder försäkringsbaserade lösningar till privatpersoner och företag som vill säkerställa och planera för överföring av tillgångar. Livförsäkring är en stark och väl prövad lösning för finansiell planering samt att överföra förmögenhet på ett kontrollerat sätt.

Förmögenhetsplanering är vår huvudverksamhet. Vi har fokus på anpassade lösningar och teknisk expertis för att bevaka våra kunders tillgångar.

SWEDISH EXECUTIVE PORTFOLIO: GER FULL KONTROLL ÖVER DINA INVESTERINGAR

Swedish Executive Portfolio är speciellt anpassad för svenska investerare som investerar för mellan till lång sikts tillväxt och för en effektiv arvsplanering. Det är möjligt att placera i en stor bredd av olika tillgångsslag, alltifrån aktier, obligationer till värdepappersfonder som gör det möjligt att få en skräddarsydd portfölj. En kund kan, efter eget val, utse en svensk eller internationell depåbank och/eller förmögehetsrådgivare, och därigenom välja en portföljförvaltning som passar deras krav.

Huvudsakliga egenskaper

Swedish Executive Portfolio passar svenska företag och privatpersoner skrivna i Sverige som vill investera ett engångsbelopp. Minsta belopp initialt belopp är SEK 500,000.00 med möjlighet ytterligare insättning längre fram. Produkten erbjuder stor flexibilitet runt investeringar samt möjlighet att flytta till andra länder.

Läs gärna vår broschyr här

EGENSKAPER FÖR UTMOST WEALTH SOLUTIONS

I Sverige utfärdas försäkringarna från vårt irländska livförsäkringsbolag, Utmost PanEurope dac. Irlands starka regulatoriska försäkringslag, Solvency II och lagliga skydd försäkringstagare ger är stark fördel. Vidare utgår ingen moms på försäkringsavgiften.

För nyckelinformation (KIDs) och information om dina investeringsmöjligheter

Hur Kan Vi Hjälpa?

För att få veta mer om våra lösningar som finns tillgängliga i Sverige, vänligen kontakta vårt säljteam.

FÖRSÄLJNING 

Kundsupport

Om du har en fråga om en befintlig policy, vänligen kontakta vårt kundsupportteam.

Kundsupport

Online Service

Logga in på onlineservicecentret för partners.

ONLINE SERVICE