Formulär för förordnande av förmånstagare för Swedish Executive Portfolio med en försäkringstagare

Home / Literature / Formulär för förordnande av förmånstagare för Swedish Executive Portfolio med en försäkringstagare

Formulär för förordnande av förmånstagare för Swedish Executive Portfolio med en försäkringstagare

Share

Fyll i det här formuläret om försäkringstagaren vill förordna att äganderätten till Swedish Executive Portfolio vid försäkringstagarens död ska övergå till de förmånstagare. (This form is to be used when the Policyholder wishes to nominate that the ownership of the Swedish Executive Portfolio is transferred upon death of the Policyholders to the beneficiaries nominated in this form. This form is to be used when there is only one policyholder.)
Operational Forms (not application form)
Formulär för förordnande av förmånstagare för Swedish Executive Portfolio med en försäkringstagare

UPEQ PR | 12208