Formulär för förordnande av förmånstagare för Swedish Executive Portfolio med flera försäkringstagare (Nomination Form – to nominate beneficiaries under the Swedish Executive Portfolio (multiple policyholders))

Home / Literature / Formulär för förordnande av förmånstagare för Swedish Executive Portfolio med flera försäkringstagare (Nomination Form – to nominate beneficiaries under the Swedish Executive Portfolio (multiple policyholders))

Formulär för förordnande av förmånstagare för Swedish Executive Portfolio med flera försäkringstagare (Nomination Form – to nominate beneficiaries under the Swedish Executive Portfolio (multiple policyholders))

Share

Fyll i det här formuläret om försäkringstagarna vill förordna att äganderätten till Swedish Executive Portfolio vid en eller flera försäkringstagares död ska övergå till de kvarvarande försäkringstagarna, och vid den sista försäkringstagarens död till de förmånstagare. (This form is to be used when the Policyholder wishes to nominate that the ownership of the Swedish Executive Portfolio is transferred upon death of the Policyholders to the surviving policyholders and upon death of the last policyholder to the beneficiaries nominated in this form. This form is to be used when there are multiple policyholders.)