Ägarbyte – Från en privatägd försäkring till en företagsägd försäkring

Home / Literature / Ägarbyte – Från en privatägd försäkring till en företagsägd försäkring

Ägarbyte – Från en privatägd försäkring till en företagsägd försäkring

Share

Denna blankett är till för att genomföra själva ägarbytet, dock måste denna alltid kompletteras med ytterligare dokumentation för att identifiera den/de nya ägaren/arna. Såsom tex. Vidimerad ID-kopia, skatteuppgifter & försäkran, etc. Ta kontakt med Utmost International för att ta reda på vad de kompletterande kraven är för att genomföra ert specifika ägarbyte, då detta kan variera för olika typer av ägarbyten.