Ägarbyte – Från en företagsägd försäkring till en anställd (Draft deed assigning ownership for a corporate employer to an employee)

Home / Literature / Ägarbyte – Från en företagsägd försäkring till en anställd (Draft deed assigning ownership for a corporate employer to an employee)

Ägarbyte – Från en företagsägd försäkring till en anställd (Draft deed assigning ownership for a corporate employer to an employee)

Share

Denna blankett är till för att genomföra själva ägarbytet, dock måste denna alltid kompletteras med ytterligare dokumentation för att identifiera den/de nya ägaren/arna. Såsom tex. Vidimerad ID-kopia, skatteuppgifter & försäkran, etc. Ta kontakt med Utmost International för att ta reda på vad de kompletterande kraven är för att genomföra ert specifika ägarbyte, då detta kan variera för olika typer av ägarbyten.